Plakat til forestillingen Her Bor De Gale
Projekt Netværk 2000, Jobcenteret, Fredericia 2000