Kompetencer

Indrømmet - vi kan ikke det hele.

Til gengæld er vi gode til det vi kan, og vi sætter en ære i at dyrke vores kernekompetencer. Samtidig kaster vi os gerne over ny teknologi og uudforsket territorium.

I det følgende beskrives kort nogle af de typiske arbejdsopgaver, vi beskæftiger os med.

Udarbejdelse af virksomhedskoncept

En virksomheds image er en kombination af utallige faktorer. En af de mest effektive og synlige måder hvorpå virksomheden kan profilere sig, er via det grafiske udtryk på firmaets tryksager. En tryksag gennemgår mange faser inden den ligger klar:

•       Tankeproces
•       Idéfase
•       Budskaber
•       Tekst
•       Grafik
•       Opsætning
•       Trykning
•       Falsning, bukning og hæftning

Hylleberg Design udfører samtlige faser i forløbet pånær trykning, falsning og hæftning, som foretages af et trykkeri. Vi arbejder sammen med et trykkeri, og du kan derfor også overlade denne del til os, men hvis du ønsker at benytte dit eget trykkeri kan vi levere det færdige materiale klar til tryk.

Desuden laver vi alt i:

Brochurer og kataloger
Alle typer af brochurer – store som små – flyers, varekataloger, teaterprogrammer

Tidsskrifter
Nyhedsbreve, aviser, dagbøger etc.

Kuverter, brevpapir og visitkort
Opsætning og udvikling af logo samt tryk

Plakater
Filmplakater, teaterplakater osv.

Alt kan lade sig gøre